Choboku Takamine, Kenshikai Goju-ryu
Kanei Uechi, Uechi-ryu
Jyoen Nakazato, Shorinji-ryu
Shinpou Matayoshi, Kingai-ryu / Kobudo
Seikichi Uehara, Ryuku Oke Hiden Motobu Udun Ti
Meitoku Yagi, Meibukan Goju-ryu
Shugoro Nakazato, Shorinkan Shorin-ryu
Seikichi Iha, Shorin-ryu Beikoku Shidokan
Fusei Kise, Shorin-ryu Kenshinkan
Tsuguo Sakumoto, Ryuei-ryu
Tetsuhiro Hokama, Kenshikai Goju-ryu
Morio Higaonna, IOGKF / Goju-ryu
Katsuya Miyahira, Shorin-ryu Shidokan
Shoshin Nagamine, Matsubayashi-ryu
Yuchoku Higa, Shorin-ryu
Eisuke Akamine, Ryuku Kobudo / Hozon Shinko Kai
Eiichi Miyazato, Goju-ryu Jundokan
Chosei Motobu, son of Choki Motobu, Udunde
Allen Wheeler, Isshin-ryu, Okinawan Karate Union, Knoxville Tennesee
ardenkarate_april021004.jpg
Click here to return to gallery
Modern Day Masters...
view / sign the guestbook
ardenkarate_april021001.gif
Instructors
Home
Gallery
Links
Contact Us
History
Our Karate