shurishoreikaratewnc021023.jpg
shurishoreikaratewnc021022.jpg
shurishoreikaratewnc021021.jpg
shurishoreikaratewnc021020.jpg
shurishoreikaratewnc021019.jpg
shurishoreikaratewnc021018.jpg
shurishoreikaratewnc021017.jpg
shurishoreikaratewnc021016.jpg
shurishoreikaratewnc021015.jpg
shurishoreikaratewnc021014.jpg
shurishoreikaratewnc021013.gif
Choboku Takamine, Kenshikai Goju-ryu
Kanei Uechi, Uechi-ryu
Jyoen Nakazato, Shorinji-ryu
Shinpou Matayoshi, Kingai-ryu / Kobudo
Seikichi Uehara, Ryuku Oke Hiden Motobu Udun Ti
Meitoku Yagi, Meibukan Goju-ryu
Shugoro Nakazato, Shorinkan Shorin-ryu
shurishoreikaratewnc021012.gif
Seikichi Iha, Shorin-ryu Beikoku Shidokan
shurishoreikaratewnc021011.jpg
shurishoreikaratewnc021010.jpg
Fusei Kise, Shorin-ryu Kenshinkan
shurishoreikaratewnc021009.jpg
Tsuguo Sakumoto, Ryuei-ryu
shurishoreikaratewnc021008.jpg
Tetsuhiro Hokama, Kenshikai Goju-ryu
shurishoreikaratewnc021007.jpg
Morio Higaonna, IOGKF / Goju-ryu
Katsuya Miyahira, Shorin-ryu Shidokan
Shoshin Nagamine, Matsubayashi-ryu
Yuchoku Higa, Shorin-ryu
Eisuke Akamine, Ryuku Kobudo / Hozon Shinko Kai
Eiichi Miyazato, Goju-ryu Jundokan
shurishoreikaratewnc021006.jpg
Chosei Motobu, son of Choki Motobu, Udunde
shurishoreikaratewnc021005.jpg
Allen Wheeler, Isshin-ryu, Okinawan Karate Union, Knoxville Tennesee
shurishoreikaratewnc021004.jpg
Click here to return to gallery
Modern Day Masters...
shurishoreikaratewnc001018.jpg
shurishoreikaratewnc001018.jpg
view / sign the guestbook
shurishoreikaratewnc021001.gif
Instructors
Home
Gallery
Links
Contact Us
History
Our Karate