shurishoreikaratewnc023035.jpg
shurishoreikaratewnc023034.jpg
shurishoreikaratewnc023033.jpg
shurishoreikaratewnc023032.gif
shurishoreikaratewnc023031.jpg
shurishoreikaratewnc023030.jpg
shurishoreikaratewnc023029.jpg
shurishoreikaratewnc023028.jpg
shurishoreikaratewnc023027.jpg
shurishoreikaratewnc023026.jpg
shurishoreikaratewnc023025.jpg
shurishoreikaratewnc023024.jpg
'TODE' SAKUGAWA
OKINAWAN-TE
YASUTSUNE ITOSU
SHURI-TE
SOKON 'BUSHI' MATSUMURA
SHURI-TE
CHOKI MOTOBU
SHURI-RYU KARATE
GICHIN FUNAKOSHI,
SHOTOKAN KARATE
CHOKI MOTOBU (STRONG
POSE) SHURI-RYU
CHOKI MOTOBU PERFORMS
FAVORITE KATA...
O'NAIHANCHI
CHOKI MOTOBU DEMONSTRATING THE STRENGTH HE MAINTAINED IN NAIFUNCHIN KATA
STUDENTS OF MOTOBU-RYU
'ANKOH' YASUTSUNE ITOSU
MOTOBU (MIDDLE) AND KONISHI (MOTOBU'S LEFT) SEATED WITH OTHER MASTERS
YASUHIRO KONISHI SEATED WITH STUDENTS AND OTHER NOTABLES
shurishoreikaratewnc023023.jpg
YASUHIRO KONISHI.
SHURI-RYU / SHINDO JINEN RYU
yoshitaka_funakoshi.jpg
YOSHITAKA FUNAKOSHI...
SON OF GICHIN FUNAKOSHI
shurishoreikaratewnc023022.jpg
shurishoreikaratewnc023021.gif
shurishoreikaratewnc023020.gif
SHOSHIN NAGAMINE, MATSUBAYASHI-RYU
EIZO SHIMABUKURO, GOJU-RYU, SHORIN-RYU; FOUNDER OF SHOBAYASHI SHORIN-RYU
TATSUO SHIMABUKU,
FOUNDER OF ISSHIN-RYU
shurishoreikaratewnc023019.jpg
KONISHI TRAINING WITH CHOKI MOTOBU
shurishoreikaratewnc023018.jpg
CHOKI MOTOBU IN FORMAL POSE
shurishoreikaratewnc023017.jpg
MOTOBU INTERPRETING BUNKAI?
shurishoreikaratewnc023016.jpg
KENWA MABUNI, NAHA-TE
FOUNDER OF SHITO-RYU
shurishoreikaratewnc023015.jpg
ZENRYO SHIMABUKURO WITH CHOSIN CHIBANA,
shurishoreikaratewnc023014.jpg
CHOSIN CHIBANA,
KOBAYASHI SHORIN-RYU
arakaki.jpg
ANKICHI ARAKAKI, ARAKAKI KARATE
shurishoreikaratewnc023013.gif
shurishoreikaratewnc023012.jpg
GICHIN FUNAKOSHI, WITH ROKUSHAKU (SIX FOOT) BO
matsumura_nabei.gif
NABEI MATSUMURA, GRANDSON OF SOKON 'BUSHI' MATSUMURA
taira__shinken_kama.jpg
shurishoreikaratewnc023011.gif
SHINKEN TAIRA, KOBUDO... KAMA
SHINKEN TAIRA, KOBUDO... ROKUSHAKU BO
shurishoreikaratewnc023010.jpg
SHINPAN GUSUKUMA, SHURI-TE
shurishoreikaratewnc023009.gif
shurishoreikaratewnc023008.gif
shurishoreikaratewnc023007.gif
shurishoreikaratewnc023006.gif
shurishoreikaratewnc022006.jpg
Click here to return to Gallery
CHOSIN CHIBANA,
KOBAYASHI SHORIN-RYU
shurishoreikaratewnc023005.jpg
JIGORO KANO, FOUNDER OF KODOKAN JUDO
shurishoreikaratewnc023004.jpg
CHOTOKU KYAN, TOMARI-TE AND SHURI-TE.
Masters of Yester-year...
shurishoreikaratewnc001018.jpg
shurishoreikaratewnc001018.jpg
view / sign the guestbook
shurishoreikaratewnc023001.gif
Instructors
Home
Gallery
Links
Contact Us
History
Our Karate